Apie priėmimą

Vasaros etapo priėmimas – nuo birželio 3 d. iki rugpjūčio 5 d. Nepraleisk progos dar šiemet pradėti mokytis sau artimos profesijos.

2024 m. bendrasis priėmimas į formaliojo profesinio mokymo programas

Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Vasario 1–11 d.

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.

Papildomas priėmimas

Rugpjūčio 14 – 25 d.

Laisvų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Rugsėjo 2 d.–spalio 31 d.

  • Prašymas teikiamas internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto tinklalapyje lamabpo.lt. Čia skelbiami prašymų teikimo terminai ir kitos svarbios, su priėmimu susijusios datos.

  • Registracija, prašymo pildymas ir koregavimas LAMA BPO informacinėje sistemoje yra nemokami.
  • Norintiesiems mokytis profesinio mokymo įstaigose stojamųjų egzaminų nėra.
  • Paprastai užsiregistravus internetu papildomai dokumentų pateikti nereikia – brandos atestato ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo duomenys mokykloms pasiekiami automatiškai per registrą.
  • Informacijos apie profesinio mokymo įstaigų atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas ieškokite jų interneto svetainėse.

Renkantis profesinio mokymo programą, modulį, specialybę, svarbu žinoti:

Kaip pasirinkti perspektyvią profesiją, specialybę?

Rinkis tai, kas pačiam ar pačiai yra arčiausiai širdies, ką mėgsti veikti ir kas sekasi. Taip pat gali pasitarti su karjeros konsultantu savo mokykloje.

 

Galimų pasirinkimų šimtai! Todėl prieš rinkdamasis mokymosi programą pirmiausia išsiaiškink, ar žinios, kurias įgysi, atitinka tavo potencialą: kokie tavo polinkiai, gebėjimai, interesai. Jei mokslus rinksiesi pagal savo interesus – galėsi džiaugtis sėkminga karjera.

 

Svarbu suprasti, kad sėkmingi žmonės yra tie, kurie dirba mėgstamą darbą, o tada ir geras uždarbis ateina savaime. Didžiausia klaida daroma tada, kai specialybės pavadinimas, o ne pomėgiai ir interesai lemia pasirinkimus.

Kur galima rasti informacijos apie profesinio mokymo programas ar jų modulius ir profesinio mokymo įstaigas?
Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas, atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas skelbiama LAMA BPO tinklalapyje, taip pat Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje AIKOS. Išsami informacija apie programas pateikiama www.kpmpc.lt.
Kuo skiriasi pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programos?

Pirminio profesinio mokymo programos skirtos pirmai kvalifikacijai įgyti. Tęstinio profesinio mokymo programos skirtos kvalifikaciją įgijusiems asmenims.

Kada rinktis profesinio mokymo programą?
  • Jeigu esi apsisprendęs, kad ši profesija patinka ir ateityje norėsi dirbti tokį darbą.
  • Jeigu nori greičiau tapti savarankišku, įgyti profesiją ir gauti tave tenkinantį atlygį.
Kada rinktis mokytis pagal modulį?
  • Jeigu nori įgyti praktinių įgūdžių, kurie reikalingi gyvenime.
  • Jeigu nori išsibandyti save ir nuspręsti, ar ateity rinktis šią profesiją ir tęsti mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ar ieškoti kito pasirinkimo.
Modulis – profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus įgyjamos kompetencijos, reikalingos profesinio mokymo programoje numatytai kvalifikacijai įgyti. Baigus modulį ir įvertinus įgytas kompetencijas išduodamas pažymėjimas. Modulius gali rinktis mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9–10 ir I–II gimnazijos klasės) ar vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasė).
Ar galėsiu gauti stipendiją?

Įsteigtos mokymosi ir socialinės stipendijos, kurias gali gauti mokiniai, besimokantys pagal profesinio mokymo programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją.
Mokymosi stipendija gali būti skiriama už mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus. Stipendija mokama kas mėnesį.
Mokiniai taip pat gali būti skatinami už dalyvavimą įvairiose veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje ir kt.), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. Kartą per metus už dalyvavimą šiose veiklose mokinys gali gauti vienkartinę mokymosi stipendiją.
Socialinė stipendija gali būti skiriama mokiniams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą arba esantiems iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Ją taip pat galės gauti mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, savo ugdymosi poreikiams tenkinti, išskyrus mokinius, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka jau skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama.
Kita materialinė parama gali būti teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo.

Ar mokydamasis turėsiu galimybę gyventi bendrabutyje?

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.

Ar besimokydamas galėsiu dalyvauti mainų programose, konkursuose?

Pagal mainų projektus nemažai mokinių išvyksta atlikti praktikos į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.

Ar mokydamasis turėsiu atostogų?

Profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas, suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.

Ar laisvalaikiu galėsiu tenkinti savo pomėgius?

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai turi geras sąlygas tenkinti savo pomėgius: gali dalyvauti techninės kūrybos, kultūrinėje veikloje, sportuoti ar rinktis kitas veiklas.

Pradėk savo kelionę sėkmingos karjeros link jau šiandien!

Mokyklos ir jose dirbantys profesijos mokytojai laukia tavo talento ir noro tapti pačiu geriausiu pasirinktos profesijos meistru.

Vasaros etapo priėmimas – nuo birželio 3 d. iki rugpjūčio 5 d.