Profesinio mokymo įstaigos

Galite rinktis profesinio mokymo įstaigą savo mieste ar rajone arba vykti mokytis į tą mokyklą, kurioje ruošiami jūsų pageidaujamos profesijos specialistai.

Priėmimas į profesinio mokymo programas arba jų modulius vyksta internetu.
Norintieji stoti prašymus turi registruoti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.

Visos Lietuvos profesinės mokyklos vienoje vietoje

Mokyklos pagal apskritis

Išsamų profesinio mokymo įstaigų žemėlapį galima rasti čia: