Atskleisk savo talentus – tapk profesijos meistru!

Profesinis mokymas tampa lankstesnis – greitai reaguojantis į darbo rinkos poreikius, todėl plečiamos ir priėmimo ribos. Į profesinio mokymo įstaigas galima stoti ne tik per vasaros–rudens priėmimą, bet ir žiemą.

Plečiamos priėmimo ribos

Nuo šiol profesinėse mokyklose galima pradėti mokytis ne tik rugsėjį. Per metus vyksta keletas priėmimų. Artimiausias priėmimas – nuo birželio 1 d.

Modulinis mokymas

Atsirado galimybė profesinių įgūdžių įgyti arba tiesiog išbandyti profesiją pasirinkus mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį.

Pameistrystė

Pameistrystė suteikia galimybę mokytis darbo vietoje ir gauti atlyginimą už atliekamą darbą, o darbdaviams – tai tiesioginė galimybė pasirengti darbuotoją pagal savo poreikius.

[map1]

Profesinis mokymas Lietuvoje populiarėja

0

2020 m. į profesines mokyklas priimta mokinių​

0

Jaunuolių pasirinko mokytis inžinerijos

0

Mokinių išbandė profesijos mokymąsi moduliais

Rengiantis stoti į profesinio mokymo įstaigas svarbu žinoti

Prašymas teikiamas internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto tinklalapyje profesinis.lamabpo.lt. Čia skelbiami prašymų teikimo terminai ir kitos svarbios, su priėmimu susijusios datos.

Profesiniame mokyme nuo 2020 m. rugsėjo steigiamos mokymosi ir socialinės stipendijos, kurias galės gauti ne tik profesinių mokyklų mokiniai, bet ir I-IV klasių gimnazistai šalia mokslų gimnazijoje pasirinkę atskirus profesinio mokymo modulius.

Mokymosi stipendija galės būti skiriama už mokymosi pažangą ir pasiekimus ir mokama kas mėnesį, jos dydis galės siekti nuo 19,5 eurų (0,5 BSI) iki 117 eurų (3 BSI).

Mokiniai taip pat galės būti skatinami už dalyvavimą įvairiose veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje ir kt.), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. Kartą per metus už dalyvavimą šiose veiklose mokinys galės gauti vienkartinę mokymosi stipendiją, kurios dydis sieks nuo 19,5 eurų (0,5 BSI).iki 195 eurų (5 BSI).

Socialinė stipendija galės būti skiriama mokiniams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą arba esantiems iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Ją taip pat galės gauti mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus mokinius, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka jau skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama. Ji bus mokama kas mėnesį ir sieks 117 eurų (3 BSI).

Kita materialinė parama – iki 117 eurų (3 BSI) – galės būti teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo.

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.

Registracija, prašymo pildymas ir koregavimas LAMA BPO informacinėje sistemoje yra nemokami.

Paprastai Brandos atestato ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo duomenys mokykloms būna pasiekiami automatiškai per registrą.

Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas, atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas skelbiama LAMA BPO tinklalapyje, taip pat Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS) – www.aikos.smm.lt.

Naujienos

Didinamas priėmimas į inžinerines, IT, gamybos ir perdirbimo sritis profesiniame mokyme

Patvirtintos 2021 m. priėmimo į profesinio mokymo įstaigas datos: durys stojantiesiems atsiveria jau vasario 3 d.

Augant susidomėjimui profesiniu mokymu papildomai skiriama pusė tūkstančio valstybės finansuojamų vietų