Naujienos

Birželio 1 d. startavo bendrasis priėmimas į profesines mokyklas

2021-06-01

Nuo birželio 1 d.  norintys įgyti rinkoje paklausaus amato įgūdžių gali teikti bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas prašymus internete https://profesinis.lamabpo.lt . Mokymo programas stojantiesiems šiemet siūlo 63 profesinio mokymo įstaigos. Į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planuojama priimti 20 610 asmenų.

 

Pagrindinio priėmimo vasaros etapo prašymus stojantieji galės teikti iki rugpjūčio 11 dienos.. Šio etapo rezultatus moksleiviai sužinos rugpjūčio 13 d., o rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 18 d. iki 14 val. galės sudaryti profesinio mokymo sutartis.

Į likusias laisvas vietas rugpjūčio 19–25 d. bus skelbiamas papildomas priėmimas. Papildomo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 27 dieną. Sutarčių sudarymas profesinio mokymo įstaigose vyks rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 1 d.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: https://profesinis.lamabpo.lt .

Per žiemos priėmimą į profesinio mokymo įstaigas šiemet priimta dvigubai daugiau stojančiųjų

2021-02-22

Profesinio mokymo populiarumas auga. Praėjusią savaitę pasibaigus žiemos priėmimui į profesines mokyklas, priimta 1 040 norinčiųjų įgyti rinkoje paklausią profesiją. Palyginti – 2020 m. žiemos priėmimo metu buvo priimta 515 asmenų.

„Darbo rinkoje daug pokyčių, kuriuos lėmė ne tik besitęsianti pandemija, – ištisos verslo šakos transformuojasi, todėl darbuotojų perkvalifikavimas, naujų kvalifikuotų darbuotojų atėjimas į rinką yra būtini šalies ekonomikos raidai“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Populiariausi tarp stojančiųjų buvo Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (129), profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ Vilniuje (115), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras Kaune (97), Marijampolės profesinio rengimo centras (83).

Daugiausiai stojančiųjų pasirinko apskaitininko,  motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, paramediko, elektriko modulines profesinio mokymo programas.

Bendrojo priėmimo žiemos etape šiemet dalyvavo 29 profesinio mokymo įstaigos, jos siūlė 99 profesinio mokymo programas. Šiame etape galėjo dalyvauti visi baigusieji pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą.

Antrus metus iš eilės priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta du kartus: žiemą ir vasarą. O likus laisvų vietų, į jas bus galima stoti ir prasidėjus mokslo metams. Tai reiškia, kad išplėtus priėmimo į profesinio mokymo įstaigas laiką, pradėti mokytis jose galima beveik visus metus. Taip siekiama užtikrinti lankstumą ir atliepti į besimokančiųjų ir darbo rinkos poreikius.

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas centralizuotai internetu – per LAMA BPO bendrojo priėmimo sistemą.

Vyriausybės patvirtintame 2021 m. priėmimo plane į profesinio mokymo įstaigas numatyta iš viso pakviesti 20,6 tūkst. stojančiųjų – tiek, kiek pernai, kai sulaukta rekordinio susidomėjimo.

Atsiliepiant į valstybės ir regionų darbo rinkos poreikius, taip pat įvertinus pernykščius rezultatus, šiemet padidintas priėmimas į inžinerijos, informacijos ir ryšių technologijų, gamybos ir perdirbimo sritis, taip pat didelis vietų skaičius planuojamas sveikatos, socialinės gerovės, statybos ir architektūros sritims – visur, kur jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų poreikis.

Pastaraisiais metais auga ne tik profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius, bet ir joms skiriamas valstybės finansavimas: 2019 m.  – 106,2 mln. Eur, 2020 m. – 112,2 mln. Eur, 2021 m. – 122,5 mln. Eur.

 

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt

 

 

Didinamas priėmimas į inžinerines, IT, gamybos ir perdirbimo sritis profesiniame mokyme

2021-01-27

Šiandien Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Vyriausybė patvirtino preliminarų 2021 m. į profesinio mokymo įstaigas priimamų mokinių skaičių. Šiemetinis priėmimo planas – 20,6 tūkst. vietų. Bendras skaičius išlieka toks pats kaip prieš metus, kai priėmimas į profesinio mokymo įstaigas susilaukė rekordinio stojančiųjų populiarumo. Lyginant su pernai, priėmimo skaičiai atskiroms sritims koreguojami pagal valstybės ir darbo rinkos poreikius.

„Atsiliepdami į valstybės ir regionų darbo rinkos poreikius, taip pat įvertinę pernykščius rezultatus, šiemet priėmimo planą koreguojame – didiname priėmimą į inžinerijos, informacijos ir ryšių technologijų, gamybos ir perdirbimo sritis, taip pat didelis vietų skaičius planuojamas sveikatos, socialinės gerovės, statybos ir architektūros sritims – visur, kur jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų poreikis“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

2021 m., lyginant su prieš metus patvirtintais skaičiais, labiausiai didinamas priėmimo skaičius į apdirbamąją gamybą – 115, statybą – 140, informacijos ir ryšių technologijas – 115, sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą – 200, didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 60.

Kaip pabrėžia viceministrė, tikimasi, kad pernai prasidėjęs profesinio priėmimo atgimimas tęsis ir toliau. „Labai svarbu, kad vis daugiau tiek vyresniųjų klasių mokinių, tiek abiturientų ir jų tėvų, tiek vyresnių asmenų, svarstančių įgyti naują ar papildomą profesinę kvalifikaciją,  suvokia, kad profesinis mokymas – tai galimybė per palyginti trumpą laiką įgyti rinkoje paklausių amato įgūdžių“, – teigia A. Kudarauskienė.

Daugiausia vietų 2021 m. planuojama skirti apdirbamajai gamybai – 5,1 tūkst., didmeninei ir mažmeninei prekybai bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remontui – 3,6 tūkst.; transportui ir saugojimui – 2,9 tūkst., statybai –  2,2 tūkst., sveikatos priežiūrai ir socialiniam darbui – 1,3 tūkst.

Preliminarus priėmimo į profesinio mokymo įstaigas skaičius nustatomas atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius, įvertinus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją, regionų plėtros tarybų siūlymus ir valstybės finansines galimybes.

Vyriausybei patvirtinus preliminarų priėmimo skaičių, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamas priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2021 m. planas, pagal kurį valstybės finansuojamos vietos paskirstomos profesinio mokymo įstaigoms.

Pastaraisiais metais auga ne tik profesinio mokymo įstaigų priėmimo skaičius, bet ir joms skiriamas valstybės finansavimas: 2019 m.  – 106,2 mln. Eur, 2020 m. – 112,2 mln. Eur, 2021 m. – 122,5 mln. Eur.

Kaip ir pernai, 2021 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks du kartus: žiemą ir vasarą. O likus laisvų vietų, į jas bus galima stoti ir prasidėjus mokslo metams.

Išplėtus priėmimo ribas stojantieji gali ateiti į profesinio mokymo įstaigas beveik visus metus – kada jiems patogiau.

2021 m. priėmimas startuoja jau vasarį, tad įgyti rinkoje paklausios profesijos iš karto gali ateiti ir jaunuoliai, kurie rudenį įstojo į aukštąsias mokyklas, bet per pirmąjį semestrą suprato, kad jų vieta kitur. Pagrindinio priėmimo žiemos etapas vyks vasario 3–15 d., mokymo sutartis su pakviestaisiais profesinio mokymo įstaigos sudarys vasario 18–19 d.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapas bus surengtas birželio 1 d. – rugpjūčio 6 d., papildomas priėmimas – rugpjūčio 18–25 d. Likus laisvų vietų, priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks ir jau prasidėjus mokymo procesui – rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d.

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas centralizuotai internetu – per LAMA BPO priėmimo sistemą: https://profesinis.lamabpo.lt .

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas 2020 m. sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Iš viso įgyti rinkoje paklausaus amato žinių panoro 20,6 tūkst. asmenų. Praėjusių metų rezultatai buvo geriausi nuo 2017 m., kai startavo bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sistema. 2020 m. daugiausiai vietų teko inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, švietimo, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros sritims.

2020 m. taip pat pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti pirminių profesijos įgūdžių dar besimokant mokykloje pasinaudojo apie pusė tūkstančio vyresniųjų klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129

Patvirtintos 2021 m. priėmimo į profesinio mokymo įstaigas datos: durys stojantiesiems atsiveria jau vasario 3 d.

2021-01-22

Vasario 3 d. prasideda priėmimo į profesines mokyklas žiemos etapas. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė patvirtino 2021 m. bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus.

„Įvertinę pernai išplėstas priėmimo ribas, kai stojantieji galėjo į profesines mokyklas ateiti beveik visus metus, kada jiems patogiau, šiemet šią praktiką tęsiame. Priėmimas startuoja jau vasarį, tad įgyti rinkoje paklausaus amato iš karto gali ateiti ir jaunuoliai, kurie rudenį įstojo į aukštąsias mokyklas, bet per pirmąjį semestrą suprato, kad jų vieta kitur“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

Kaip ir pernai, 2021 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks du kartus: žiemą ir vasarą. O likus laisvų vietų, į jas bus galima stoti ir prasidėjus mokslo metams.

Pagrindinio priėmimo žiemos etapas vyks vasario 3–15 d., mokymo sutartis su pakviestaisiais profesinio mokymo įstaigos sudarys vasario 18–19 d.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapas bus surengtas birželio 1 d. – rugpjūčio 6 d., mokymosi sutartys sudaromos rugpjūčio 11–16 d.

Papildomas priėmimas bus organizuojamas rugpjūčio 18–25 d., o mokymosi sutartys pasirašomos rugpjūčio 30–31 d.

Likus laisvų vietų, priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks ir jau prasidėjus mokymo procesui – rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d.

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas centralizuotai internetu – per LAMA BPO priėmimo sistemą: https://profesinis.lamabpo.lt .

Preliminarius priėmimo į profesines mokyklas skaičius numatoma patvirtinti artimiausiu metu. Planuojama, kad priėmimo planas išliks toks pats kaip pernai – 20,6 tūkst. vietų.

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas 2020 m. sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Iš viso įgyti rinkoje paklausaus amato žinių panoro 20,6 tūkst. asmenų. 2020 m. rezultatai buvo geriausi nuo 2017 m., kai startavo bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sistema.

2020 m. pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti pirminių profesijos įgūdžių dar besimokant mokykloje pasinaudojo apie pusė tūkstančio vyresniųjų klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.

2021 m. bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminus galima rasti čia:
https://profesinis.lamabpo.lt/profesinis-mokymas/2021-m/priemimo-datos/ .


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129

Kaip ir aukštųjų mokyklų studentai, profesinių mokyklų mokiniai galės gauti mokymosi ir socialines stipendijas

Profesiniame mokyme nuo šių metų rugsėjo steigiamos mokymosi ir socialinės stipendijos, kurias galės gauti ne tik profesinių mokyklų mokiniai, bet ir I-IV klasių gimnazistai šalia mokslų gimnazijoje pasirinkę atskirus profesinio mokymo modulius. Tokiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymams atnaujinti stipendijų ir materialinės paramos teikimo tvarką šiandien pritarė Vyriausybė.

„Pirmą kartą suvienodiname stipendijų ir kitos paramos skyrimo principus aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams, nors jų dydžiai ir skiriasi: jos bus skiriamos ir už mokymosi pasiekimus. Tai dar vienas žingsnis atnaujinant profesinį mokymą, darant jį lankstesnį, patrauklesnį besimokantiems“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Mokymosi stipendija galės būti skiriama už mokymosi pažangą ir pasiekimus ir mokama kas mėnesį, jos dydis galės siekti nuo 19,5 eurų (0,5 BSI).iki 117 eurų (3 BSI)

Mokiniai taip pat galės būti skatinami už dalyvavimą įvairiose veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, sportinėje ir kt.), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose. Kartą per metus už dalyvavimą šiose veiklose mokinys galės gauti vienkartinę mokymosi stipendiją, kurios dydis sieks nuo 19,5 eurų (0,5 BSI).iki 195 eurų (5 BSI).

Socialinė stipendija galės būti skiriama mokiniams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą arba esantiems iš šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų. Ją taip pat galės gauti mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, išskyrus mokinius, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka jau skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama. Ji bus mokama kas mėnesį ir sieks 117 eurų (3 BSI).

Kita materialinė parama – iki 117 eurų (3 BSI) – galės būti teikiama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo.

Iki šiol profesinių mokyklų mokiniai galėjo gauti nuo 10,53 euro (0,27 BSI) iki 29,64 euro (0,76 BSI) siekiančias stipendijas, o socialiai remtiniems galėjo būti skiriama materialinė parama, mokyklos nustatyta tvarka neviršijant nustatyto fondo.
Stipendijas galės gauti profesinių mokyklų mokiniai, kurie mokosi valstybės finansuojamose vietose pagal programas ar jų modulius, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją. Nauja stipendijų skyrimo tvarka galios naujai skiriamoms stipendijoms ir materialinei paramai.

Ministerija planuoja stipendijoms ir kitai materialinei paramai 2021 m. numatyti iš savo asignavimų apie 780 tūkst. eurų papildomai.
Profesinio mokymo populiarumas šiemet itin išaugo. Siekiantieji įgyti profesinį išsilavinimą sudarė 1,5 tūkst. daugiau sutarčių nei pernai: šiemet – 21,1 tūkst., pernai – 19,6 tūkst. Iš jų valstybės finansuojamos vietos skirtos 20,8 tūkst. profesinio mokymo sutartis sudariusių asmenų, 2019 m. – 19,2 tūkst. Šiemetiniai rezultatai yra geriausi nuo 2017 m., kai startavo bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sistema, Beveik 400 gimnazistų pasinaudojo šiemet pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti profesijos žinių dar besimokant mokykloje.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129

Augant susidomėjimui profesiniu mokymu papildomai skiriama pusė tūkstančio valstybės finansuojamų vietų

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui priėmimui į profesinio mokymo įstaigas skirti daugiau kaip 500 valstybės finansuojamų vietų papildomai. Tai padaryta siekiant patenkinti išaugusį susidomėjimą profesiniu mokymu tarp stojančiųjų paklausiose srityse, kuriose akivaizdus kvalifikuotų darbuotojų poreikis.

„Šiuo sprendimu dar pusei tūkstančio stojančiųjų sudarysime galimybę valstybės lėšomis įgyti rinkoje paklausias profesines kvalifikacijas inžinerijos ir inžinerinių profesijų, sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės, transporto paslaugų, statybos ir kituose sektoriuose“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Vyriausybei pritarus valstybės finansuojamas vietas profesinio mokymo įstaigose šiemet galės gauti dar 518 asmenų. Padidintas preliminarus 2020 m. priėmimo planas siekia 21 128, ankstesniame plane į profesinio mokymo įstaigas buvo numatyta priimti 20 610 asmenų.

Papildomos valstybės finansuojamos vietos atiteks šioms sritims: inžinerijos ir inžinerinių profesijų (80), informacijos ir ryšio technologijų (80), architektūros ir statybos (80), sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės (158), transporto paslaugų (80), žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (20), didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (20).

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas šiemet sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Siekiantieji įgyti profesinį išsilavinimą sudarė 1,5 tūkst. daugiau sutarčių nei pernai: šiemet – 21,1 tūkst., pernai – 19,6 tūkst.

Šiemetiniai rezultatai yra geriausi nuo 2017 m., kai startavo bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sistema, taip pat šiemet pirmą kartą pasiektas priėmimo į valstybės finansuojamas vietas planas.

Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti pirminių profesijos įgūdžių dar besimokant mokykloje pasinaudojo daugiau nei pusė tūkstančio gimnazistų.

2020 m. priėmimas į likusias laisvas vietas profesinio mokymo įstaigose vyksta iki gruodžio 20 d.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129

Profesijos mokytojui iš Lietuvos – tarptautinis pripažinimas

Europos Komisijos rengiamame Europos profesinių gebėjimų savaitės Meistriškumo profesinio mokymo srityje apdovanojimų konkurse geriausiu 2020 m. profesijos mokytoju pripažintas Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos profesijos mokytojas ekspertas Vitalij Kabelis.

Mokytojo entuziastingas mokymo stilius įkvepia mokinius siekti meistriškumo automobilių techninės priežiūros ir remonto srityje. Inovatyvūs mokymo metodai, naujausių technologijų taikymas padeda auginti aukštos kvalifikacijos jaunus specialistus.

Tai jau ne pirmas šio profesijos mokytojo laimėjimas tarptautinėje erdvėje. V. Kabelis yra pelnęs antrą vietą „Euroskills“ profesinio meistriškumo konkurse, o nuo 2012 m. yra šio profesinio meistriškumo konkurso ekspertas.

Mokytojo parengti mokiniai taip pat sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose ir juose laimi prizines vietas.

Europos Komisija organizuoja Europos profesinių gebėjimų savaitės Meistriškumo profesinio mokymo srityje apdovanojimus jau penkerius metus. Pretendentus apdovanojimams gali teikti visos Europos šalys.

Daugiau informacijos:
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129

Didinamas priėmimas į inžinerines, IT, gamybos ir perdirbimo sritis profesiniame mokyme

2021-01-27

Šiandien Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Vyriausybė patvirtino preliminarų 2021 m. į profesinio mokymo įstaigas priimamų mokinių skaičių. Šiemetinis priėmimo planas – 20,6 tūkst. vietų. Bendras skaičius išlieka toks pats kaip prieš metus, kai priėmimas į profesinio mokymo įstaigas susilaukė rekordinio stojančiųjų populiarumo. Lyginant su pernai, priėmimo skaičiai atskiroms sritims koreguojami pagal valstybės ir darbo rinkos poreikius.

„Atsiliepdami į valstybės ir regionų darbo rinkos poreikius, taip pat įvertinę pernykščius rezultatus, šiemet priėmimo planą koreguojame – didiname priėmimą į inžinerijos, informacijos ir ryšių technologijų, gamybos ir perdirbimo sritis, taip pat didelis vietų skaičius planuojamas sveikatos, socialinės gerovės, statybos ir architektūros sritims – visur, kur jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų poreikis“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

2021 m., lyginant su prieš metus patvirtintais skaičiais, labiausiai didinamas priėmimo skaičius į apdirbamąją gamybą – 115, statybą – 140, informacijos ir ryšių technologijas – 115, sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą – 200, didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 60.

Kaip pabrėžia viceministrė, tikimasi, kad pernai prasidėjęs profesinio priėmimo atgimimas tęsis ir toliau. „Labai svarbu, kad vis daugiau tiek vyresniųjų klasių mokinių, tiek abiturientų ir jų tėvų, tiek vyresnių asmenų, svarstančių įgyti naują ar papildomą profesinę kvalifikaciją,  suvokia, kad profesinis mokymas – tai galimybė per palyginti trumpą laiką įgyti rinkoje paklausių amato įgūdžių“, – teigia A. Kudarauskienė.

Daugiausia vietų 2021 m. planuojama skirti apdirbamajai gamybai – 5,1 tūkst., didmeninei ir mažmeninei prekybai bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remontui – 3,6 tūkst.; transportui ir saugojimui – 2,9 tūkst., statybai –  2,2 tūkst., sveikatos priežiūrai ir socialiniam darbui – 1,3 tūkst.

Preliminarus priėmimo į profesinio mokymo įstaigas skaičius nustatomas atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius, įvertinus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją, regionų plėtros tarybų siūlymus ir valstybės finansines galimybes.

Vyriausybei patvirtinus preliminarų priėmimo skaičių, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamas priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2021 m. planas, pagal kurį valstybės finansuojamos vietos paskirstomos profesinio mokymo įstaigoms.

Pastaraisiais metais auga ne tik profesinio mokymo įstaigų priėmimo skaičius, bet ir joms skiriamas valstybės finansavimas: 2019 m.  – 106,2 mln. Eur, 2020 m. – 112,2 mln. Eur, 2021 m. – 122,5 mln. Eur.

Kaip ir pernai, 2021 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks du kartus: žiemą ir vasarą. O likus laisvų vietų, į jas bus galima stoti ir prasidėjus mokslo metams.

Išplėtus priėmimo ribas stojantieji gali ateiti į profesinio mokymo įstaigas beveik visus metus – kada jiems patogiau.

2021 m. priėmimas startuoja jau vasarį, tad įgyti rinkoje paklausios profesijos iš karto gali ateiti ir jaunuoliai, kurie rudenį įstojo į aukštąsias mokyklas, bet per pirmąjį semestrą suprato, kad jų vieta kitur. Pagrindinio priėmimo žiemos etapas vyks vasario 3–15 d., mokymo sutartis su pakviestaisiais profesinio mokymo įstaigos sudarys vasario 18–19 d.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapas bus surengtas birželio 1 d. – rugpjūčio 6 d., papildomas priėmimas – rugpjūčio 18–25 d. Likus laisvų vietų, priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks ir jau prasidėjus mokymo procesui – rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d.

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas centralizuotai internetu – per LAMA BPO priėmimo sistemą: https://profesinis.lamabpo.lt .

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas 2020 m. sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Iš viso įgyti rinkoje paklausaus amato žinių panoro 20,6 tūkst. asmenų. Praėjusių metų rezultatai buvo geriausi nuo 2017 m., kai startavo bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sistema. 2020 m. daugiausiai vietų teko inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, švietimo, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros sritims.

2020 m. taip pat pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti pirminių profesijos įgūdžių dar besimokant mokykloje pasinaudojo apie pusė tūkstančio vyresniųjų klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129

Didinamas priėmimas į inžinerines, IT, gamybos ir perdirbimo sritis profesiniame mokyme

2021-01-27

Šiandien Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Vyriausybė patvirtino preliminarų 2021 m. į profesinio mokymo įstaigas priimamų mokinių skaičių. Šiemetinis priėmimo planas – 20,6 tūkst. vietų. Bendras skaičius išlieka toks pats kaip prieš metus, kai priėmimas į profesinio mokymo įstaigas susilaukė rekordinio stojančiųjų populiarumo. Lyginant su pernai, priėmimo skaičiai atskiroms sritims koreguojami pagal valstybės ir darbo rinkos poreikius.

„Atsiliepdami į valstybės ir regionų darbo rinkos poreikius, taip pat įvertinę pernykščius rezultatus, šiemet priėmimo planą koreguojame – didiname priėmimą į inžinerijos, informacijos ir ryšių technologijų, gamybos ir perdirbimo sritis, taip pat didelis vietų skaičius planuojamas sveikatos, socialinės gerovės, statybos ir architektūros sritims – visur, kur jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų poreikis“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė.

2021 m., lyginant su prieš metus patvirtintais skaičiais, labiausiai didinamas priėmimo skaičius į apdirbamąją gamybą – 115, statybą – 140, informacijos ir ryšių technologijas – 115, sveikatos priežiūrą ir socialinį darbą – 200, didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 60.

Kaip pabrėžia viceministrė, tikimasi, kad pernai prasidėjęs profesinio priėmimo atgimimas tęsis ir toliau. „Labai svarbu, kad vis daugiau tiek vyresniųjų klasių mokinių, tiek abiturientų ir jų tėvų, tiek vyresnių asmenų, svarstančių įgyti naują ar papildomą profesinę kvalifikaciją,  suvokia, kad profesinis mokymas – tai galimybė per palyginti trumpą laiką įgyti rinkoje paklausių amato įgūdžių“, – teigia A. Kudarauskienė.

Daugiausia vietų 2021 m. planuojama skirti apdirbamajai gamybai – 5,1 tūkst., didmeninei ir mažmeninei prekybai bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remontui – 3,6 tūkst.; transportui ir saugojimui – 2,9 tūkst., statybai –  2,2 tūkst., sveikatos priežiūrai ir socialiniam darbui – 1,3 tūkst.

Preliminarus priėmimo į profesinio mokymo įstaigas skaičius nustatomas atsižvelgiant į valstybės ir savivaldybių ūkinės ir socialinės plėtros poreikius, įvertinus nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos informaciją, regionų plėtros tarybų siūlymus ir valstybės finansines galimybes.

Vyriausybei patvirtinus preliminarų priėmimo skaičių, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamas priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2021 m. planas, pagal kurį valstybės finansuojamos vietos paskirstomos profesinio mokymo įstaigoms.

Pastaraisiais metais auga ne tik profesinio mokymo įstaigų priėmimo skaičius, bet ir joms skiriamas valstybės finansavimas: 2019 m.  – 106,2 mln. Eur, 2020 m. – 112,2 mln. Eur, 2021 m. – 122,5 mln. Eur.

Kaip ir pernai, 2021 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks du kartus: žiemą ir vasarą. O likus laisvų vietų, į jas bus galima stoti ir prasidėjus mokslo metams.

Išplėtus priėmimo ribas stojantieji gali ateiti į profesinio mokymo įstaigas beveik visus metus – kada jiems patogiau.

2021 m. priėmimas startuoja jau vasarį, tad įgyti rinkoje paklausios profesijos iš karto gali ateiti ir jaunuoliai, kurie rudenį įstojo į aukštąsias mokyklas, bet per pirmąjį semestrą suprato, kad jų vieta kitur. Pagrindinio priėmimo žiemos etapas vyks vasario 3–15 d., mokymo sutartis su pakviestaisiais profesinio mokymo įstaigos sudarys vasario 18–19 d.

Pagrindinio priėmimo vasaros etapas bus surengtas birželio 1 d. – rugpjūčio 6 d., papildomas priėmimas – rugpjūčio 18–25 d. Likus laisvų vietų, priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks ir jau prasidėjus mokymo procesui – rugsėjo 6 d. – lapkričio 30 d.

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vykdomas centralizuotai internetu – per LAMA BPO priėmimo sistemą: https://profesinis.lamabpo.lt .

Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas 2020 m. sulaukė itin didelio stojančiųjų dėmesio. Iš viso įgyti rinkoje paklausaus amato žinių panoro 20,6 tūkst. asmenų. Praėjusių metų rezultatai buvo geriausi nuo 2017 m., kai startavo bendrojo priėmimo į profesines mokyklas sistema. 2020 m. daugiausiai vietų teko inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, švietimo, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros sritims.

2020 m. taip pat pirmą kartą sudaryta galimybe įgyti pirminių profesijos įgūdžių dar besimokant mokykloje pasinaudojo apie pusė tūkstančio vyresniųjų klasių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių.


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129