Apie priėmimą

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta internetu. Norintieji įstoti prašymus turi registruoti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą www.lamabpo.lt.

Priklausomai nuo turimo išsilavinimo, profesinio mokymo įstaigose galima įgyti tokią profesinę kvalifikaciją:
  • Norintiesiems mokytis profesinio mokymo įstaigose stojamųjų egzaminų nėra.
  • Mokymas pagal profesinio mokymo programas pirmai kvalifikacijai įgyti yra finansuojamas valstybės lėšomis.
  • Mokiniams mokama stipendija, o gerai besimokantieji ją gauna didesnę.
  • Pagal mainų projektus nemažai mokinių išvyksta atlikti praktikos į užsienio šalis, dalyvauja olimpiadose, profesinio meistriškumo konkursuose.
  • Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.
  • Profesinio mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo pirminio profesinio mokymo programas, suteikiamos rudens, šv. Kalėdų, šv. Velykų ir vasaros atostogos.
  • Profesinio mokymo įstaigų mokiniai turi geras sąlygas patenkinti savo pomėgius: gali dalyvauti techninės kūrybos, kultūrinėje veikloje, sportuoti bei kt. Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) tinklalapyje www.aikos.smm.lt
  • Informacijos apie profesinio mokymo įstaigų atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas ieškokite jų interneto svetainėse.