Apie priėmimą

Priėmimas į profesinio mokymo programas arba jų modulius vyksta internetu.
Norintieji stoti prašymus turi registruoti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos
bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.

 

  • Prašymas teikiamas internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto tinklalapyje profesinis.lamabpo.lt. Čia skelbiami prašymų teikimo terminai ir kitos svarbios, su priėmimu susijusios datos. 

  • Registracija, prašymo pildymas ir koregavimas LAMA BPO informacinėje sistemoje yra nemokami.

  • Norintiesiems mokytis profesinio mokymo įstaigose stojamųjų egzaminų nėra.

  • Paprastai užsiregistravus internetu papildomai dokumentų pateikti nereikia – brandos atestato ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo duomenys mokykloms pasiekiami automatiškai per registrą.

  • Informacijos apie profesinio mokymo įstaigų atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas ieškokite jų interneto svetainėse.